Đại lý gạo Việt Nhân, Hoà Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 680 Đ. Lê Văn Hiến, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 554 93 09
Trang web
Vị trí chính xác 160.046.314, 1.082.593.011


Địa chỉ Đại lý gạo Việt Nhân ở đâu?

680 Đ. Lê Văn Hiến, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại lý gạo Việt Nhân như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-18:00], Thứ Ba:[06:30-18:00], Thứ Tư:[06:30-18:00], Thứ Năm:[06:30-18:00], Thứ Sáu:[06:30-18:00], Thứ Bảy:[06:30-18:00], Chủ Nhật:[06:30-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại Lý Gạo - Cám Ngọc Trang, 2JRV+JMP, Nguyễn Văn Thành