Đại Lý Bia Nước Ngọt

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1593 Đ. 30 Tháng 4, Phường 12, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 094 546 40 43
Trang web
Vị trí chính xác 104.226.206, 10.715.671.259.999.900


Địa chỉ Đại Lý Bia Nước Ngọt ở đâu?

1593 Đ. 30 Tháng 4, Phường 12, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Bia Nước Ngọt như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-18:30], Thứ Năm:[07:30-18:30], Thứ Sáu:[07:30-18:30], Thứ Bảy:[07:30-18:30], Chủ Nhật:[07:30-18:30], Thứ Hai:[07:30-18:30], Thứ Ba:[07:30-18:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Rượu Ngoại Thu Ankyo