Đại Lý Bia – Nước Ngọt Trường Thọ, P. Thị Cầu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 299 Đường Lý Thường Kiệt, P. Thị Cầu, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 677 75 87
Trang web
Vị trí chính xác 21.197.557, 1.060.877.331


Địa chỉ Đại Lý Bia - Nước Ngọt Trường Thọ ở đâu?

299 Đường Lý Thường Kiệt, P. Thị Cầu, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Bia - Nước Ngọt Trường Thọ như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại Lý Bia - Nước Ngọt Châu Thiên, 591 Đường tỉnh 781