Dacia Hostel, Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Hẻm 31 Nguyễn Công Trứ, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 090 169 65 96
Trang web
Vị trí chính xác 119.530.817, 1.084.389.013


Địa chỉ Dacia Hostel ở đâu?

Hẻm 31 Nguyễn Công Trứ, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tam Duc Villa, Phường 4