Đặc Sản Tây Ninh – Tanisa, 2/3 Bình Giã

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2/3 Bình Giã, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 819 82 99
Trang web muoitomtayninh.net
Vị trí chính xác 10.799.182, 10.664.487.799.999.900


Địa chỉ Đặc Sản Tây Ninh - Tanisa ở đâu?

2/3 Bình Giã, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đặc Sản Tây Ninh - Tanisa như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-18:30], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:30], Thứ Ba:[08:00-18:30], Thứ Tư:[08:00-18:30], Thứ Năm:[08:00-18:30]

Mạng xã hội của Đặc Sản Tây Ninh - Tanisa là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/dacsantayninhtanisa/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đặc sản Miền Trung BANA, Phước Mỹ