Đặc sản Đà Nẵng – Cơ sở sản xuất bánh khô mè Bà Liễu Mẹ làm quà tặng, Hòa Thọ Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 200/1 Ông Ích Đ., Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 525 25 50
Trang web banhkhome.com
Vị trí chính xác 160.111.587, 1.082.056.075


Hình ảnh