Đà Nẵng S.U.P Club, Mân Thái

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Hoàng Sa, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 090 586 77 66
Trang web danangsup.com
Vị trí chính xác 160.892.834, 1.082.496.834


Địa chỉ Đà Nẵng S.U.P Club ở đâu?

Hoàng Sa, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Đà Nẵng S.U.P Club như thế nào?

Thứ Ba:[05:00-18:00], Thứ Tư:[05:00-18:00], Thứ Năm:[05:00-18:00], Thứ Sáu:[05:00-18:00], Thứ Bảy:[05:00-18:00], Chủ Nhật:[05:00-18:00], Thứ Hai:[05:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  CLB patin Tuổi Xanh - Gò Vấp