Cung Đình BBQ Buffet, Tân Thuận Tây

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 212 Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 973 68 65
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.751.097.999.999.900, 10.672.278.399.999.900


Địa chỉ Cung Đình BBQ Buffet ở đâu?

212 Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cung Đình BBQ Buffet như thế nào?

Thứ Năm:[11:00-14:00], Thứ Sáu:[11:00-14:00], Thứ Bảy:[11:00-14:00], Chủ Nhật:[11:00-14:00], Thứ Hai:[11:00-14:00], Thứ Ba:[11:00-14:00], Thứ Tư:[11:00-14:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  LEE BBQ - Ẩm Thực Hàn Quốc