Cung An Định

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 179 Phan Đình Phùng, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3524 429
Trang web
Vị trí chính xác 16.456.655.899.999.900, 10.759.828.159.999.900


Địa chỉ Cung An Định ở đâu?

179 Phan Đình Phùng, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Cung An Định như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cảnh Đẹp Đà Lạt, Phường 1