Cục Than Bistro

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 306 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0767 603 306
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.060.838, 10.668.508.659.999.900


Địa chỉ Cục Than Bistro ở đâu?

306 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cục Than Bistro như thế nào?

Thứ Năm:[11:00-23:30], Thứ Sáu:[11:00-23:30], Thứ Bảy:[11:00-23:30], Chủ Nhật:[11:00-23:30], Thứ Hai:[11:00-23:30], Thứ Ba:[11:00-23:30], Thứ Tư:[11:00-23:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Hải Sản Đông Lạnh Anh Tuấn