Cửa Hàng Yến Sào Hóc Môn, Việt Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 5/4, Trần Khắc Chân, Thị Trấn Hóc Môn, Quận Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 845 60 73
Trang web yensaocangiotrangnhi.com
Vị trí chính xác 108.891.824, 1.065.971.419


Địa chỉ Cửa Hàng Yến Sào Hóc Môn ở đâu?

5/4, Trần Khắc Chân, Thị Trấn Hóc Môn, Quận Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Yến Sào Hóc Môn như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Phân Phối Thức Ăn Gia Súc Sáu Hý