Cửa Hàng Xe Đạp Đàm Quang Ngọc, Lạ Viên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 314, Đường Lê Lợi, Phường Máy TơQuận Ngô Quyền, Lạ Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3768 612
Trang web
Vị trí chính xác 208.604.761, 1.066.953.386


Địa chỉ Cửa Hàng Xe Đạp Đàm Quang Ngọc ở đâu?

314, Đường Lê Lợi, Phường Máy TơQuận Ngô Quyền, Lạ Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Xe Đạp Đàm Quang Ngọc như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Xe Đạp Asama, Ấp Phú Trung, Xã Phú Chánh, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương