Cửa hàng Xăng dầu Petrolimex Số 12

Thông tin chi tiết

Địa chỉ MF3F+69Q, Điền Hải, Phong Điền, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3551 356
Trang web thuathienhue.petrolimex.com.vn
Vị trí chính xác 166.530.894, 10.747.348.699.999.900


Địa chỉ Cửa hàng Xăng dầu Petrolimex Số 12 ở đâu?

MF3F+69Q, Điền Hải, Phong Điền, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng Xăng dầu Petrolimex Số 12 như thế nào?

Thứ Sáu:[05:00-22:30], Thứ Bảy:[05:00-22:30], Chủ Nhật:[05:00-22:30], Thứ Hai:[05:00-22:30], Thứ Ba:[05:00-22:30], Thứ Tư:[05:00-22:30], Thứ Năm:[05:00-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trạm xăng dầu Huyền Hậu