Cửa Hàng VLXD Thanh Thanh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 9 Phạm Văn Đồng, Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 2242 220
Trang web
Vị trí chính xác 164.726.926, 1.076.005.272


Xem thêm:  Cửa hàng Da Vàng, 176 Phạm Văn Đồng