Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Nguyễn Đức Tiến

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 6/1 Tl43, Khu Phố 4, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Tam Binh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 410 99 27
Trang web
Vị trí chính xác 108.671.185, 106.733.414


Địa chỉ Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Nguyễn Đức Tiến ở đâu?

6/1 Tl43, Khu Phố 4, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Tam Binh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Nguyễn Đức Tiến như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-18:00], Thứ Sáu:[07:30-18:00], Thứ Bảy:[07:30-18:00], Chủ Nhật:[07:30-18:00], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Phúc Long Phát, Trường Ân