Cửa Hàng Vải Ký Gò Vấp

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 266 Thống Nhất, Phường 16, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 909 91 08
Trang web
Vị trí chính xác 10.839.153.399.999.900, 106.665.183


Địa chỉ Cửa Hàng Vải Ký Gò Vấp ở đâu?

266 Thống Nhất, Phường 16, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vải Ký Gò Vấp như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-19:00], Thứ Ba:[07:30-19:00], Thứ Tư:[07:30-19:00], Thứ Năm:[07:30-19:00], Thứ Sáu:[07:30-19:00], Thứ Bảy:[07:30-19:00], Chủ Nhật:[07:30-12:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Shop Hàng Nhật Nội Địa Sakura Family