Cửa Hàng Thực Phẩm Tươi Lâm Hà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 656 Trương Công Định, Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0373 324 188
Trang web
Vị trí chính xác 103.674.204, 10.709.111.469.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Thực Phẩm Tươi Lâm Hà ở đâu?

656 Trương Công Định, Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm Tươi Lâm Hà như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00], Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Yến Sào Hoàng Hạc Vũng Tàu