Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch Thu Hà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 19 Ngự Bình, tổ 6, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 1243 824968
Trang web
Vị trí chính xác 164.525.002, 1.076.001.379


Xem thêm:  Công Ty Khí Công Nghiệp, Đông Hải