Cửa Hàng Thời Trang YODY Long Biên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 489 Đ. Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 126229, Việt Nam
Số điện thoại 0888 469 258
Trang web yody.vn
Vị trí chính xác 21.048.213, 105.880.535


Địa chỉ Cửa Hàng Thời Trang YODY Long Biên ở đâu?

489 Đ. Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 126229, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thời Trang YODY Long Biên như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Sakura Fashion, 36/4 Đường Đô Đốc Chấn