Cửa Hàng Thịt Bò Sạch

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 5 Trần Bình Trọng, Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 094 879 66 79
Trang web
Vị trí chính xác 10.359.409.999.999.900, 1.070.945


Địa chỉ Cửa Hàng Thịt Bò Sạch ở đâu?

5 Trần Bình Trọng, Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thịt Bò Sạch như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00], Thứ Sáu:[07:00-19:00], Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Vinamilk, Hố Nai