Cửa Hàng Thiết Bị Điện Long

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 58 Lý Tự Trọng, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3850 002
Trang web
Vị trí chính xác 10.347.920.799.999.900, 10.707.657.169.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Thiết Bị Điện Long ở đâu?

58 Lý Tự Trọng, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thiết Bị Điện Long như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-20:00], Thứ Năm:[07:30-20:00], Thứ Sáu:[07:30-20:00], Thứ Bảy:[07:30-20:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[07:30-20:00], Thứ Ba:[07:30-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Quang Tấn Phát, Chính Gián