Cửa Hàng Thiết Bị Điện Hoàng Tấn Chợ Lớn, Phú Lợi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 166/A Huỳnh Văn Lũy, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 6503861400
Trang web
Vị trí chính xác 11.065.808.599.999.900, 1.066.974.857


Địa chỉ Cửa Hàng Thiết Bị Điện Hoàng Tấn Chợ Lớn ở đâu?

166/A Huỳnh Văn Lũy, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thiết Bị Điện Hoàng Tấn Chợ Lớn như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Đồ Điện Gia Dụng, Hải Châu 2