Cửa Hàng Tạp Hóa Yến Nhi, An Hải Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 5 Nguyễn Thị Định, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 645 93 89
Trang web
Vị trí chính xác 160.832.227, 1.082.334.844


Địa chỉ Cửa Hàng Tạp Hóa Yến Nhi ở đâu?

5 Nguyễn Thị Định, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Tạp Hóa Yến Nhi như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-23:30], Thứ Bảy:[06:00-23:30], Chủ Nhật:[06:00-23:30], Thứ Hai:[06:00-23:30], Thứ Ba:[06:00-23:30], Thứ Tư:[06:00-23:30], Thứ Năm:[06:00-23:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tạp Hoá Mai Phương.Tân Hiêp Tân Uyên Bình Dương, Xã Tân Hiệp