Cửa Hàng Tạp Hóa Thủy

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 8 Trần Hưng Đạo, Phước Nguyễn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3824 878
Trang web
Vị trí chính xác 105.005.822, 1.071.748.216


Địa chỉ Cửa Hàng Tạp Hóa Thủy ở đâu?

8 Trần Hưng Đạo, Phước Nguyễn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Tạp Hóa Thủy như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quầy Tạp Hóa, Hoà Khánh Nam