Cửa Hàng Tạp Hóa Thanh Thủy, Tân Dương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 66, Tỉnh Lộ 359, Đội 2, Xã Tân Dương, Huyện Thủy Nguyên, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3869 512
Trang web
Vị trí chính xác 20.899.593.799.999.900, 10.667.340.139.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Hương Kim, Long Nguyên