Cửa Hàng Tạp Hóa Thanh Bình, Ngô Quyền

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 82 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 642 83 73
Trang web
Vị trí chính xác 20.851.562.899.999.900, 106.698.791


Xem thêm:  Cửa Hàng Hi June, Khuê Trung