Cửa Hàng Tạp Hóa Ngân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 324 Lê Hồng Phong, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3851 471
Trang web business.site
Vị trí chính xác 103.543.068, 1.070.853.527


Địa chỉ Cửa Hàng Tạp Hóa Ngân ở đâu?

324 Lê Hồng Phong, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Tạp Hóa Ngân như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-19:00], Thứ Năm:[07:30-19:00], Thứ Sáu:[07:30-19:00], Thứ Bảy:[07:30-19:00], Chủ Nhật:[07:30-19:00], Thứ Hai:[07:30-19:00], Thứ Ba:[07:30-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Thuy Huyên, Má Chai