Cửa Hàng Tạp Hóa Lễ Thu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1446 Đ. 30 Tháng 4, Phường 12, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 79000, Việt Nam
Số điện thoại 097 612 81 29
Trang web
Vị trí chính xác 104.186.024, 1.071.492.911


Địa chỉ Cửa Hàng Tạp Hóa Lễ Thu ở đâu?

1446 Đ. 30 Tháng 4, Phường 12, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 79000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Tạp Hóa Lễ Thu như thế nào?

Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  The Sóng - Phòng Quản Lý Sản Phẩm