Cửa Hàng Tạp Hóa Hiền Thảo

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 81 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thống Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3593 840
Trang web
Vị trí chính xác 103.894.199, 1.071.052.996


Địa chỉ Cửa Hàng Tạp Hóa Hiền Thảo ở đâu?

81 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thống Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Tạp Hóa Hiền Thảo như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Kim Anh