Cửa Hàng Tạp Hóa Ba Thành, Hoà Khánh Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 109 Đ. Phạm Như Xương, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 2731 048
Trang web
Vị trí chính xác 160.635.448, 1.081.528.256


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Bách Hóa Duy Tín