Cửa Hàng Tạp Hóa 32

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 32 Tú Mỡ, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 644 68 48
Trang web
Vị trí chính xác 160.527.332, 1.081.715.622


Địa chỉ Cửa Hàng Tạp Hóa 32 ở đâu?

32 Tú Mỡ, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Tạp Hóa 32 như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-21:30], Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30], Thứ Sáu:[07:00-21:30], Thứ Bảy:[07:00-21:30], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Ngọc Tú, Mỹ Phước