Cửa Hàng Sửa Máy Tính

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 205 Trần Cao Vân, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 550 33 05
Trang web
Vị trí chính xác 160.710.054, 1.082.013.636


Địa chỉ Cửa Hàng Sửa Máy Tính ở đâu?

205 Trần Cao Vân, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Sửa Máy Tính như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Camera - Máy Tính - Thiết Bị Văn Phòng - Gia Phạm, Di Linh