Cửa Hàng Sửa Chữa Di Động Phú Huế

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 30 Lê Huân, Thuận Hoà, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 093 556 97 89
Trang web
Vị trí chính xác 16.471.255, 1.075.720.377


Địa chỉ Cửa Hàng Sửa Chữa Di Động Phú Huế ở đâu?

30 Lê Huân, Thuận Hoà, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Sửa Chữa Di Động Phú Huế như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Thế Giới Di Động, Trần Thành Ngọ