Cửa Hàng Sách Giáo Khoa, Minh Khai

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 96 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3745 282
Trang web
Vị trí chính xác 20.861.694.099.999.900, 10.668.063.099.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Sách Giáo Khoa ở đâu?

96 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Sách Giáo Khoa như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Sách Hoàng Cương