Cửa Hàng Rượu Đông Á, Đằng Giang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 13 Đ. Đỗ Nhuận, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3732 507
Trang web
Vị trí chính xác 208.362.624, 10.670.214.229.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Rượu Đông Á ở đâu?

13 Đ. Đỗ Nhuận, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Rượu Đông Á như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Shop Rượu Hà Lan