Cửa hàng Rau3s, Phú Cường

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 38 Văn Công Khai, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 966 77 06
Trang web
Vị trí chính xác 109.778.187, 1.066.536.478


Địa chỉ Cửa hàng Rau3s ở đâu?

Số 38 Văn Công Khai, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng Rau3s như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:30-20:00], Thứ Ba:[06:30-20:00], Thứ Tư:[06:30-20:00], Thứ Năm:[06:30-20:00], Thứ Sáu:[06:30-20:00], Thứ Bảy:[06:30-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trái cây ngoại nhập Vũng Tàu - Nguyệt Nga Fruit Shop