Cửa Hàng Nhôm Kính Ngọc Quang, Thanh Khê Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 175 Cù Chính Lan, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3756 830
Trang web
Vị trí chính xác 160.640.647, 1.081.827.161


Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng QUANG VINH, Hàm Thuận Bắc