Cửa hàng nguyên liệu Mộc Trà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 325 Huỳnh Thúc Kháng, Phú Bình, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 093 200 92 90
Trang web
Vị trí chính xác 164.817.897, 107.582.595


Địa chỉ Cửa hàng nguyên liệu Mộc Trà ở đâu?

325 Huỳnh Thúc Kháng, Phú Bình, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng nguyên liệu Mộc Trà như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng PCCC Sơn Băng 2, Bình Chiểu