Của hàng Minh Thành mua bán xe máy cũ và cầm đồ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 801 Bình Giã, Phường 10, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 096 187 28 72
Trang web cvt.vn
Vị trí chính xác 103.848.296, 10.711.604.299.999.900


Địa chỉ Của hàng Minh Thành mua bán xe máy cũ và cầm đồ ở đâu?

801 Bình Giã, Phường 10, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Giờ làm việc của Của hàng Minh Thành mua bán xe máy cũ và cầm đồ như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00], Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Yamaha Việt Đức, P. Bình Hàn