Cửa Hàng Máy Tinh T&H Computer, Trại Cau

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 12 Chùa Hàng, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 699 92 26
Trang web
Vị trí chính xác 20.849.957.399.999.900, 1.066.769.224


Địa chỉ Cửa Hàng Máy Tinh T&H Computer ở đâu?

12 Chùa Hàng, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Máy Tinh T&H Computer như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-19:00], Chủ Nhật:[07:30-19:00], Thứ Hai:[07:30-19:00], Thứ Ba:[07:30-19:00], Thứ Tư:[07:30-19:00], Thứ Năm:[07:30-19:00], Thứ Sáu:[07:30-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vi Tính Hoa Lợi Vinh, Phú Lợi