Cửa Hàng Kim Khí Điện Máy Thanh Trung, Huyện Thuận An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 17/14, Ấp Bình Phước A, Xã Bình Chuẩn, Tỉnh Bình Dương, Huyện Thuận An, Việt Nam
Số điện thoại 098 298 20 35
Trang web
Vị trí chính xác 109.806.739, 10.672.365.939.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Kim Khí Điện Máy Thanh Trung ở đâu?

17/14, Ấp Bình Phước A, Xã Bình Chuẩn, Tỉnh Bình Dương, Huyện Thuận An, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Kim Khí Điện Máy Thanh Trung như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00], Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH