Cửa Hàng Hóa Chất Sỹ Liên, Tân Chính

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 338 Đ. Lê Duẩn, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3829 037
Trang web
Vị trí chính xác 160.689.383, 1.082.090.695


Địa chỉ Cửa Hàng Hóa Chất Sỹ Liên ở đâu?

338 Đ. Lê Duẩn, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Hóa Chất Sỹ Liên như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  NÔNG TRƯỜNG CAO SU BẾN CỦI, Dương Minh Châu