Cửa Hàng Hải Sản Khô Đại Dương, Việt Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 664, Khu Phố Hiệp Thạnh, Phường Hiệp Ninh, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 890 36 38
Trang web
Vị trí chính xác 113.115.141, 1.061.317.005


Địa chỉ Cửa Hàng Hải Sản Khô Đại Dương ở đâu?

664, Khu Phố Hiệp Thạnh, Phường Hiệp Ninh, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Hải Sản Khô Đại Dương như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Gà tiềm nhà đôi 6, Hố Nai 3