Cửa Hàng Giao Dịch Viettel Telecom

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 231 Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6267 7535
Trang web vietteltelecom.vn
Vị trí chính xác 108.069.778, 10.662.331.259.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Giao Dịch Viettel Telecom ở đâu?

231 Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Giao Dịch Viettel Telecom như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Truyền Thông Thiên Hy Long Việt Nam Tại Thành Phố Đà Nẵng, Phước Ninh