Cửa Hàng Gạo Trần Cảnh, Dư Hàng Kênh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 455, Thiên Lôi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 428 15 23
Trang web
Vị trí chính xác 208.291.957, 1.066.800.414


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Thương Mại Đắc Hưng Tại Đắk Nông, Đắk Nia