Cửa Hàng Đồ Điện Dân Dụng, P. Bình Hàn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 231, Điện Biên Phủ, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3847 841
Trang web
Vị trí chính xác 20.948.804.499.999.900, 106.323.599


Địa chỉ Cửa Hàng Đồ Điện Dân Dụng ở đâu?

231, Điện Biên Phủ, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Đồ Điện Dân Dụng như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-19:00], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00], Thứ Bảy:[08:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  THIẾT BỊ ĐIỆN CƠ CẦM TAY HUY HOÀNG