Cửa Hàng Điện Thoại Tú Dương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1115 Đ. Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 737 34 36
Trang web
Vị trí chính xác 108.004.164, 1.068.101.447


Địa chỉ Cửa Hàng Điện Thoại Tú Dương ở đâu?

1115 Đ. Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Điện Thoại Tú Dương như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30], Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  FPT Shop, Tổ 19 Khu Phố hữu Nghị