Cửa Hàng Điện Thoại Duy Chung, Hoà Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 99, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 090 522 79 61
Trang web
Vị trí chính xác 159.959.627, 1.082.640.543


Địa chỉ Cửa Hàng Điện Thoại Duy Chung ở đâu?

99, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Điện Thoại Duy Chung như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH