Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Vip, Lạch Tray

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 148, Đường Lạch Tray, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 096 556 55 74
Trang web
Vị trí chính xác 208.432.872, 1.066.929.342


Địa chỉ Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Vip ở đâu?

148, Đường Lạch Tray, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Vip như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thế Giới Di Động