Cửa Hàng Điện Nước Khường Phát

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1176A Đ. 30 Tháng 4, Phường 12, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 852 53 88
Trang web
Vị trí chính xác 104.135.134, 1.071.399.478


Địa chỉ Cửa Hàng Điện Nước Khường Phát ở đâu?

1176A Đ. 30 Tháng 4, Phường 12, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Điện Nước Khường Phát như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[07:00-17:30], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Điện